OUR theater

  • offers space to every single one to be seen and respected the way they are

  • opens possibilities, liberates and accepts

  • is a space where a sound, a step, a movement or a word become a joint act

latest news
Only available in Norwegian.

20.02.2020

Framsyning: Laurdag 7. mars kl. 17.00

Stad: Nynorskens hus, Rosenkrantz’ gate 8  

Med utgangspunkt i ei scene frå Sluttspel av Samuel Beckett, granskar vi nye byrjingar i denne framsyninga. Vi op...

03.02.2020

To gamle karar har i mange år reist land og strand rundt for å høyre folk fortelje historier, for så å skrive dei ned i ei bok. Karene er slitne og boka stappfull og kan bli ein nasjonalskatt....

30.10.2019

Den mangfaldige scenen har i samarbeid med Den tyske norske skolen i Oslo gleda av å gi eit tilbod innan teater til elevar frå 13-18 årved skulen.

I første omgang vil vi arrangere eit helgekurs...

22.10.2019

I januar og februar 2020 skal Nynorskens hus få besøk av 900 Oslo-elevar som kjem innom huset to gonger kvar. Fyrst for å få ei oppdagings- og danningsreise i språk og kultur i Nynorskens hus o...

Please reload

Den Mangfaldige Scenen is a place to grow up - I've been there for ten years, with the opportunity to begin as a child, then become a young instructor, and finally a professional performer. It is so important that Den Mangfaldige Scenen with its flat structure gathers young people who can define theatre for themselves guided by professionals. It facilitates relevant and current art for youth and by youth.

Camara Joof, 2018

My personal experience at Den Mangfaldige Scenen was to be respected as a young person and gain the opportunity to develop my own unpolished expression in a safe environment.To be part of a group and at the same time be a voice of your own, to be able to work with different instructors from different fields. As an instructor myself now, I am able to work in an environment that leaves space to be impulsive, work across genres, seek and be open for changes in my work - which is very abundant.

Sarah Camille, 2018

Den mangfaldige scenen

Barne- og ungdomsteater

Leiar Liv Hege Skagestad: 480 99 709

Rosenkrantz' gate 8, 0159 Oslo

©2017 DEN MANGFALDIGE SCENEN AS. ORGNR. 912583813