Emil Jørgensen

Emil Rodrigo Jørgensen (30) is from Tromsø (Ringvassøy, Skogsfjord) and Brasil (São Paulo). He received an education in teaching and drama from Nordic Black of Det Multinorske.

Den mangfaldige scenen

Barne- og ungdomsteater

Leiar Liv Hege Skagestad: 480 99 709

Rosenkrantz' gate 8, 0159 Oslo

©2017 DEN MANGFALDIGE SCENEN AS. ORGNR. 912583813