kategori
Please reload

Arkiv
Please reload

27.02.2018

Texture and movement og Den Mangfaldige Scenen presenterer Sound/Words/Bodies 9. mars kl 11.00 og 11. mars kl 17.00 i Nynorskens hus. 9. mars er særleg retta mot ungdom og moglege samarbeidsparter  og er ein pilot med sikte på Den kulturelle skulesekken. 11. mars er open for alle. Framsyninga tek utgangspunkt i kommunikasjon og korle...

18.02.2018

Den mangfaldige scenen presenterer "Lilla", av Jon Fosse

I eit lite øvingslokale, kaldt, mørkt og utan vindauge, har fire gutar stabla på beina ein draum om at noko stort skal hende. No har dei spela så lenge at spelejobbar og fans endeleg ser ut til å vere innafor rekkevidde, men så ein dag kjem det uventa besøk... Det som såg ut til å vere det b...

Please reload

Den mangfaldige scenen

Barne- og ungdomsteater

Leiar Liv Hege Skagestad: 480 99 709

Rosenkrantz' gate 8, 0159 Oslo

©2017 DEN MANGFALDIGE SCENEN AS. ORGNR. 912583813