kategori
Please reload

Arkiv
Please reload

27.02.2018

Texture and movement og Den Mangfaldige Scenen presenterer Sound/Words/Bodies 9. mars kl 11.00 og 11. mars kl 17.00 i Nynorskens hus. 9. mars er særleg retta mot ungdom og moglege samarbeidsparter  og er ein pilot med sikte på Den kulturelle skulesekken. 11. mars er open for alle. Framsyninga tek utgangspunkt i kommunikasjon og korle...

Please reload

Den mangfaldige scenen

Barne- og ungdomsteater

Leiar Liv Hege Skagestad: 480 99 709

Rosenkrantz' gate 8, 0159 Oslo

©2017 DEN MANGFALDIGE SCENEN AS. ORGNR. 912583813